DASSC Driverscursus 2018

Op 8 september 2018 wordt er weer een Driverscursus gerganiseerd voor iedereen die meer informatie wil over sledehonden en sledehondensport. Het is een cursus zonder honden met veel informatie over regelgeving, training, verzorging en alles wat er bij de sledehondensport komt kijken.
De dag zal plaatsvinden in Apeldoorn en begint om 9.30 u. Om ongeveer 16.30 u. sluiten we af. Lunch is inbegrepen evenals een reader.
De kosten zijn € 20,00 p.p. voor niet-leden. Leden hebben gratis deelname.
Je kunt je opgeven vóór 1 september door een mail te sturen naar secretaris@dassc.nl.

Voor verdere informatie zie ook de pagina Evenementen/Driverscursus.

Entdag voor leden van de DASSC in Zaltbommel

Op zondag 26 augustus is er weer de jaarlijkse entdag voor leden van de DASSC in Zaltbommel. Op deze dag kun je tegen gereduceerd tarief je honden laten enten en een sportkeuring laten ondergaan.
Titerbepaling is op deze dag NIET mogelijk.
Leden ontvangen nader bericht over de entdag via de mail.
Nieuwe leden die gebruik willen maken van de mogelijkheden van de entdag kunnen een mail sturen naar secretaris@dassc.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die met persoonsgegevens werken. Deze wet geldt ook voor de DASSC.

In de wet is een aantal zaken geregeld, waaronder:
– Het recht op inzage, wijziiging, overdracht, verwijdering en informatie van persoonsgegevens.
– Het actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor het vastleggen van gegevens.
– De vereniging moet gegevens goed beschermen en de reden waarom gegevens worden vastgelegd helder maken.

De DASSC heeft de nieuwe wet in een privacybeleid vastgelegd (Klik hier).
Het is ook te vinden onder de knop Downloads.

Zorg dat je op de hoogte bent!

Entbeleid DASSC 2017-2018

Tijdens de ALV van 10 juni 2017 is het nieuwe entbeleid vastgesteld voor het seizoen 2017-2018. In het nieuwe entbeleid is ook het titreren opgenomen (Klik hier voor het entbeleid en de geldige titerbewijzen).

De volgende entingen zijn verplicht: Rabiës, Weil, Parvo, Distemper, Hepatitis en Kennelhoest (Bordetella en Para-influenza). Voorkom problemen tijdens de evenementen en zorg ervoor dat je honden goed zijn ingeënt en/of een geldig titerbewijs hebben.

Sledehonden

Welke honden zijn toegelaten op de wedstrijden en evenementen van de DASSC?

De ALV van 2017 heeft een definitie opgesteld van wat nu een sledehond is:
Een sledehond is een hond die een terug te voeren relatie heeft tot de rassen en types van sledehonden die traditioneel in de sport of tijdens het werken onder zware omstandigheden in de sneeuw bewezen hebben hun taak te kunnen volbrengen, of de uit deze honden ontwikkelde nieuwe types.
De hond dient te beschikken over: de wil om te werken; voldoende uithoudingsvermogen (bijv. snelheid en distance); betrouwbaarheid ten opzichte van mens en dier; de juiste mentale instelling (bijv. werklust, zelfstandigheid); juiste lichamelijke eigenschappen (bijv. vacht, bloedsomloop, stofwisseling); goede verzorging, training en conditionering voor de te verrichten taak, mede afhankelijk van de omstandigheden.

Dit betekent dat alleen honden die aan bovenstaande definitie voldoen worden toegelaten.
In het document “Sledehondendefinitie” (Klik hier) vind je alle uitleg over klassenindeling, rassen en ontheffing.