Entbeleid DASSC 2017-2018

Tijdens de ALV van 10 juni 2017 is het nieuwe entbeleid vastgesteld voor het seizoen 2017-2018. In het nieuwe entbeleid is ook het titreren opgenomen (Klik hier voor het entbeleid en de geldige titerbewijzen).

De volgende entingen zijn verplicht: Rabiës, Weil, Parvo, Distemper, Hepatitis en Kennelhoest (Bordetella en Para-influenza). Voorkom problemen tijdens de evenementen en zorg ervoor dat je honden goed zijn ingeënt en/of een geldig titerbewijs hebben.

Sledehonden

Welke honden zijn toegelaten op de wedstrijden en evenementen van de DASSC?

De ALV van 2017 heeft een definitie opgesteld van wat nu een sledehond is:
Een sledehond is een hond die een terug te voeren relatie heeft tot de rassen en types van sledehonden die traditioneel in de sport of tijdens het werken onder zware omstandigheden in de sneeuw bewezen hebben hun taak te kunnen volbrengen, of de uit deze honden ontwikkelde nieuwe types.
De hond dient te beschikken over: de wil om te werken; voldoende uithoudingsvermogen (bijv. snelheid en distance); betrouwbaarheid ten opzichte van mens en dier; de juiste mentale instelling (bijv. werklust, zelfstandigheid); juiste lichamelijke eigenschappen (bijv. vacht, bloedsomloop, stofwisseling); goede verzorging, training en conditionering voor de te verrichten taak, mede afhankelijk van de omstandigheden.

Dit betekent dat alleen honden die aan bovenstaande definitie voldoen worden toegelaten.
In het document "Sledehondendefinitie" (Klik hier) vind je alle uitleg over klassenindeling, rassen en ontheffing.

IFSS renregels seizoen 2017-2018

Met ingang van het seizoen 2017-2018 worden al onze wedstrijden gelopen onder de Internationale IFSS-race rules.
Uitzonderingen op deze regels in verband met trail- en weersomstandigheden, worden in de uitschrijving per evenement vermeld. Lees de uitschrijving dus altijd door!

De regels zijn na te lezen op http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2014/07/IFSS-Race-Rules-2017-2018_1.pdf of op de pagina DASSC/Downloads.
De Nederlandse vertaling van de definities staat op de pagina DASSC/Downloads.