Algemene Leden Vergadering 2018

Op zondag 10 juni 2018 om 14.00 u. wordt de Algemene Leden Vergadering van de DASSC gehouden. Op de agenda staat onder andere de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Aansluitend aan de ALV is er een overheerlijke barbecue.

Locatie van de ALV:
KC Brummen
LR Beijnenlaan 22
6971 LE Brummen

Alle leden en aspirantleden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en zijn/haar stem te laten horen. Zonder leden geen DASSC.
Introducees zijn welkom, maar hebben geen stemrecht.
Agenda en stukken worden toegezonden aan leden en aspirantleden via de mail.
Nadere informatie kan verkregen worden via secretaris@dassc.nl

Carl Meijer overleden

In de nacht van 22 op 23 februari 2018 is Carl Meijer overleden.
Carl en Caroline Meijer hebben aan de wieg gestaan van de DASSC. Gastvrij, betrokken en behulpzaam als ze waren konden we in die beginjaren altijd op hen rekenen. De drukbezochte oprichtingsvergadering werd dan ook bij Carl en Caroline thuis gehouden, net als een aantal algemene ledenvergaderingen in de jaren die volgden. Ook bij DASSC-evenementen waren ze altijd bereid te helpen.

Carl en Caroline leefden met hun hondjes en deden alles voor ze. Hun team en de actieve beoefening van de sledehondensport afbouwen deden ze dan ook niet van harte. Ze bleven de DASSC een warm hart toedragen en volgden de vereniging via de Stakeout en een sporadisch bezoek aan ledenvergaderingen of evenementen. Ook kwamen ze nog jarenlang naar de entdag, natuurlijk om hun hondjes te laten enten, maar vooral ook om even bij te praten.

Carl en Caroline, altijd samen, waar we ze ook tegenkwamen…
Carls wil om met de honden bezig te zijn was enorm.
Zijn gezondheid stak met enige regelmaat een stok in het wiel van zijn trainingskar.
En dat kon hij als rechtgeaarde musher maar moeilijk accepteren…
Good mushing, Carl!

Wij wensen Caroline, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Entbeleid DASSC 2017-2018

Tijdens de ALV van 10 juni 2017 is het nieuwe entbeleid vastgesteld voor het seizoen 2017-2018. In het nieuwe entbeleid is ook het titreren opgenomen (Klik hier voor het entbeleid en de geldige titerbewijzen).

De volgende entingen zijn verplicht: Rabiës, Weil, Parvo, Distemper, Hepatitis en Kennelhoest (Bordetella en Para-influenza). Voorkom problemen tijdens de evenementen en zorg ervoor dat je honden goed zijn ingeënt en/of een geldig titerbewijs hebben.

Sledehonden

Welke honden zijn toegelaten op de wedstrijden en evenementen van de DASSC?

De ALV van 2017 heeft een definitie opgesteld van wat nu een sledehond is:
Een sledehond is een hond die een terug te voeren relatie heeft tot de rassen en types van sledehonden die traditioneel in de sport of tijdens het werken onder zware omstandigheden in de sneeuw bewezen hebben hun taak te kunnen volbrengen, of de uit deze honden ontwikkelde nieuwe types.
De hond dient te beschikken over: de wil om te werken; voldoende uithoudingsvermogen (bijv. snelheid en distance); betrouwbaarheid ten opzichte van mens en dier; de juiste mentale instelling (bijv. werklust, zelfstandigheid); juiste lichamelijke eigenschappen (bijv. vacht, bloedsomloop, stofwisseling); goede verzorging, training en conditionering voor de te verrichten taak, mede afhankelijk van de omstandigheden.

Dit betekent dat alleen honden die aan bovenstaande definitie voldoen worden toegelaten.
In het document “Sledehondendefinitie” (Klik hier) vind je alle uitleg over klassenindeling, rassen en ontheffing.