Inschrijfformulier DASSCVoor (aspirant-)leden en abonnees in het buitenland zullen in verband met portokosten de hiervoor genoemde bedragen met € 6,- worden verhoogd.

Ondergetekende geeft hiermee aan dat hij/zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en de toelatingsprocedure kent en accepteert. Indien minderjarig handtekening ouder of verzorger.

Dit formulier wordt verstuurd naar de secretaris van de DASSC: Remie Brink (remie.brink@dassc.nl)