Corona en de DASSC

Ook de DASSC houdt rekening met alle maatregelen rondom Corona.
Vandaar dat genoemde data van evenementen onder voorbehoud zijn.
De datum van de Algemene Leden Vergadering is daarom vooralsnog niet vastgesteld.
De genoemde datum is geheel onder voorbehoud.