Wil je lid worden van de DASSC?
Dan is het onderstaande belangrijk om te weten.

Als lid krijg je vier keer per jaar het verenigingsblad Stakeout toegezonden.
Je kunt deelnemen aan de Entdag voor leden: een mogelijkheid om je hond(en) goedkoop te laten enten en een sportkeuring te laten ondergaan.
Je kunt deelnemen aan de Driverscursus: een dag zonder honden waarop je alles te weten kunt komen over de sledehondensport.
Je krijgt korting op de evenementen.
Je kunt je stem laten horen op de Algemene Ledenvergadering en de DASSC ledengroep op Facebook.

Het lidmaatschap van de DASSC kost € 60,00 per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot 30 april.

Bij de DASSC is het (aspirant-)lidmaatschap als volgt geregeld.
Nieuwe leden blijven aspirant-lid totdat ze blijk hebben gegeven van een zeker niveau van theoretische en praktische basiskennis van de sledehondensport. Dit kan door actieve deelname aan een door de DASSC georganiseerde cursusdag, waar onderwerpen zoals discipline, omgaan met honden, wedstrijdregels, training en voeding aan de orde zullen komen. In het opleidingsweekend leert men de theorie om te zetten in de praktijk.

Als men de driverscursus en het praktijkweekend (openingsweekend) heeft gevolgd, en minimaal een seizoen actief lid is, krijgt men een driverslicentie als bewijs van lidmaatschap met stemrecht. De driverslicentie is en blijft eigendom van de DASSC en kan ingetrokken worden, waarbij het betreffende lid het stemrecht verliest. Deze regeling geldt ongeacht in welke vorm of met welke sledehonden men de sport beoefent. Bovendien geldt deze regeling ook voor een tweede lidmaatschap in een gezin.

Ook ervaren mushers kunnen natuurlijk lid worden. Zij hoeven de driverscursus en het praktijkweekend niet verplicht te volgen voor de driverslicentie. Wel vragen we een seizoen lidmaatschap en actieve sportbeoefening om het stemrecht te verkrijgen.

Na drie jaar moet men kunnen aantonen dat men nog aan de criteria voldoet, bijvoorbeeld aan de hand van wedstrijduitslagen of door nog eens deel te nemen aan de Driverscursus.

Wil je je lidmaatschap veranderen of opzeggen? Doe dit dan vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Vul hier het online inschrijfformulier in voor het lidmaatschap.