Voor (aspirant-)leden en abonnees in het buitenland zullen in verband met portokosten de hiervoor genoemde bedragen met € 6,- worden verhoogd.

Ondergetekende geeft hiermee aan dat hij/zij de doelstellingen, statuten en privacyverklaring van de vereniging onderschrijft en de toelatingsprocedure kent en accepteert.

Handtekening
Indien minderjarig handtekening van ouder of verzorger

Dit formulier wordt verstuurd naar de secretaris van de DASSC: secretaris@dassc.nl