Naam + voornaam (verplicht)

Man of vrouw (verplicht)
ManVrouw

Adres (verplicht)

Postcode + woonplaats

Telefoon (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Website

Geboortedatum (verplicht)

Nationaliteit

Beroep

Verzoekt om toegelaten te worden tot de DASSC als:

Voor (aspirant-)leden en abonnees in het buitenland zullen in verband met portokosten de hiervoor genoemde bedragen met € 7,50 worden verhoogd.

Ondergetekende geeft hiermee aan dat hij/zij de doelstellingen, statuten en privacyverklaring van de vereniging onderschrijft en de toelatingsprocedure kent en accepteert.

Zet hier uw handtekening.

Dit formulier wordt verstuurd naar de secretaris van de DASSC: secretaris@dassc.nl