Naam + voornaam (verplicht)

  Man of vrouw (verplicht)
  ManVrouw

  Adres (verplicht)

  Postcode + woonplaats

  Telefoon (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Website

  Geboortedatum (verplicht)

  Nationaliteit

  Beroep

  Ik heb de volgende hondenrassen: *
  *vul hier andere rassen in

  Verzoekt om toegelaten te worden tot de DASSC als:

  Voor (aspirant-)leden en abonnees in het buitenland zullen in verband met portokosten de hiervoor genoemde bedragen met € 7,50 worden verhoogd.

  Ondergetekende geeft hiermee aan dat hij/zij de doelstellingen, statuten en privacyverklaring van de vereniging onderschrijft en de toelatingsprocedure kent en accepteert.

  Zet hier uw handtekening.

  Dit formulier wordt verstuurd naar de secretaris van de DASSC: secretaris@dassc.nl