Welkom op de website van de DASSC!


De DASSC is een sledehondensport vereniging voor iedereen met sledehonden!

De DASSC is een sledehondensport¬†vereniging voor iedereen die met zijn of haar sledehonden de sledehondensport in alle varianten wil beoefenen. De vereniging is er voor beginners en ervaren sledehondensporters. De DASSC organiseert wedstrijden, trainingen en informatiedagen en geeft een eigen blad “Stakeout” uit.

Op deze website vind je alle informatie en activiteiten van de DASSC.
Heb je interesse in de sledehondensport? Wil je lid worden of heb je vragen?
Kijk eens rond en/of neem contact met ons op.

Coverbabe 1e editie 2021:


Gemaakt door: Auke Osinga

Het laatste nieuws!

 

Wij zijn we voor het nieuwe seizoen op zoek naar een voorzitter. Dit omdat de huidige voorzitter in verband met persoonlijke omstandigheden zijn functie neer heeft moeten leggen. 

Mocht je meer informatie willen of je eigen aan willen melden, stuur dan een mail naar secretaris@dassc.nl.

Taakomschrijving:

 • De voorzitter draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
 • Leidt de bestuursvergaderingen.
 • Bereidt voor en leidt Algemene Leden Vergadering (1x per jaar).
 • Heeft overleg met de diverse commissies.
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen).
 • Heeft kennis van de sledehondensport en volgt de ontwikkelingen en regelgeving.
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.

Communiceren:

 • Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met het voorzitterschap.
 • Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties en de gemeente.
 • Het bestuur communiceert met elkaar via diverse kanalen, email, telefonisch, skype/meet en whatsapp. Ervaring met deze middelen is gewenst, niet noodzakelijk.

(geplaatst op 01-03-2021)


Vanaf het nieuwe jaar heeft de cover van ons verengingsblad, de Stakeout, een metamorfose ondergaan. Met deze nieuwe stijl beslaat de foto de volledige cover. Elk kwartaal kiezen we een mooie foto uit die we daarvoor kunnen gebruiken. Zie jij nou ook jouw topper(s) of misschien wel jouw volledige team op de voorkant, stuur dan een mooie foto met een korte beschrijving naar redactie@dassc.nl en wie weet kiezen we dan jouw foto* wel uit voor op de eerstvolgende cover! Klik hier voor de Coverbabe van de 1e editie van 2021.

*Let op! De foto is rechtenvrij of je hebt toestemming van de maker. De foto is van hoge resolutie.

(geplaatst op 16-01-2021)