Wij zijn we voor het nieuwe seizoen op zoek naar een voorzitter. Dit omdat de huidige voorzitter in verband met persoonlijke omstandigheden zijn functie neer heeft moeten leggen.

Mocht je meer informatie willen of je eigen aan willen melden, stuur dan een mail naar secretaris@dassc.nl.

Taakomschrijving:

 • De voorzitter draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Leidt de bestuursvergaderingen
 • Bereidt voor en leidt Algemene Leden Vergadering (1x per jaar)
 • Heeft overleg met de diverse commissies
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
 • Heeft kennis van de sledehondensport en volgt de ontwikkelingen en regelgeving.
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten

Communiceren:

 • Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met het voorzitterschap.
 • Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties en de gemeente
 • Het bestuur communiceert met elkaar via diverse kanalen, email, telefonisch, skype/meet en whatsapp. Ervaring met deze middelen is gewenst, niet noodzakelijk.

(geplaatst op 01-03-2021)


Donatie Dierenasiel Gorinchem.

Op 27 januari heeft de DASSC 3 zakken  Kivo brokken gedoneerd aan Stichting Dierenasiel Gorinchem, deze zakken kregen wij gesponsord voor onze tombola. Omdat onze evenementen dit seizoen geen doorgang vinden en deze zakken niet bewaard kunnen blijven voor het volgende seizoen, hebben we besloten de zakken een mooie bestemming te geven. De honden in het asiel zijn er erg blij mee!

 

 

 

 

 

Geplaatst op 29-01-2021


Vanaf het nieuwe jaar heeft de cover van ons verengingsblad, de Stakeout, een metamorfose ondergaan. Met deze nieuwe stijl beslaat de foto de volledige cover. Elk kwartaal kiezen we een mooie foto uit die we daarvoor kunnen gebruiken. Zie jij nou ook jouw topper(s) of misschien wel jouw volledige team op de voorkant, stuur dan een mooie foto met een korte beschrijving naar redactie@dassc.nl en wie weet kiezen we dan jouw foto* wel uit voor op de eerstvolgende cover!

*Let op! De foto is rechtenvrij of je hebt toestemming van de maker. De foto is van hoge resolutie.

(geplaatst op 16-01-2021)


Met de huidige vooruitzichten begrijpen we allemaal dat we dit seizoen niets meer kunnen organiseren. We zullen dus het voorgenomen weekend in maart niet door laten gaan.
Ingeschreven deelnemers zullen hun inschrijfgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangen.
Als vereniging zullen wij ons gaan richten op volgend seizoen.
Wij hopen jullie als deelnemer of wellicht als vrijwilliger te kunnen en mogen verwelkomen op onze evenementen volgend seizoen.


Vanwege de strenge Coronamaatregelen en het vooropstellen van ieders gezondheid, heeft de DASSC in overleg met de gemeente besloten de vergunningsaanvraag voor de Karrenwedstrijd in St. Anthonis niet in behandeling te laten nemen.
Dit betekent dat de wedstrijd geen doorgang vindt dit jaar.  Wij hopen uiteraard dat volgend jaar het tij gekeerd is en we weer in St. Anthonis terecht kunnen.