DASSC Afsluitweekend 11 &12 maart 2023

Staatsbosbeheer

Natuurkampeerterrein ‘De Veenkuil’

Hopweg 21, 8314 PX Bant

Voor wie De wedstrijd is bedoeld voor alle mushers uit binnen- en buitenland, ongeacht of je lid bent van de DASSC.

Wedstrijdregels

Uitzonderingen

Internationale IFSS-renregels, versie juni 2022, te vinden op www.sleddogsport.net en als download op www.dassc.nl/downloads. Race marshall: Rob Mossinkoff.

Helm- en handschoenen zijn verplicht, m.u.v. canicross en pulka.

Categoriën

Toer -> 13km*

DR8, DR6 -> 9km*

DR4 -> 8km*

DS1, DS2, DB -> 7km*

DC, DP, DS1Y -> 4km*

Happy Dog -> 4km*

Afstanden overeenkomstig de IFSS renregels.

*conform de renregels zullen de lengtes worden aangepast als de temperatuur en luchtvochtigheid dat vereisen.

Waardering conform IFSS-regels: bij voldoende aantal deelnemers per klasse, onderscheid in RNB1 en RNB2. Men en Woman worden samen gewaardeerd.

Toelating

Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je materiaal deugdelijk en veilig is. Zie voor de eisen aan het materiaal de IFSS-renregels.

Alle honden die deelnemen en zich tijdens het weekend op de trail bevinden moeten ingeënt zijn en/of een titerverklaring hebben conform het entbeleid van de DASSC. Verplichte entingen: Rabiës, Weil (leptospirose), Cocktail (Parvo, Hepatitis, Distemper), Kennelhoest (para-influenza en Bordetella). Entingsboekjes worden gecontroleerd.

Alle deelnemende honden dienen te voldoen aan de in 2017 opgestelde sledehondendefinitie zie Definitie-sledehond.pdf (dassc.nl). Het hebben van een eventueel noodzakelijke ontheffing is de verantwoordelijkheid van de musher.

Iedere deelnemer dient een chiplijst in te leveren. Op de chiplijst vul je de chipnummers in van alle deelnemende honden. Deze kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de dierenarts.

Op www.dassc.nl/downloads is de chiplijst, het entbeleid en de sledehondendefinitie van de DASSC te vinden.

Aankomst Deelnemers zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 10 maart 2023, 15:00 uur.
Uitzetten Op het terrein is geen elektriciteit en gas aanwezig. Afhankelijk van de temperatuur zijn er water en toiletten. Zo niet dan zorgt de organisatie voor enkele eco-toiletten en een reserve voorraad water (zorg zelf voor jerrycans). Neem zelf in ieder geval ook water mee. Honden zoveel mogelijk aan de buitenranden van het terrein aan de stakeout plaatsen, gegraven gaten na afloop dichten en eigen afval mee naar huis nemen.
Eten en drinken

Op vrijdag- en zaterdagavond zal er een maaltijd worden geserveerd. Graag bij inschrijving aangeven hoeveel maaltijden je wenst af te nemen. Geen keuze betekent geen maaltijd.

In de tent zijn koffie, thee, fris, bier, sap en wijn en snacks te koop tegen schappelijke prijzen.

Omdat de afvalberg te verkleinen en het milieu te ontzien, verzoeken wij iedereen eigen bord, bestek, bekers en glazen mee te nemen.

Algemene informatie

Steekproef materiaal controle* op vrijdag van 19.30 u. tot 20.30 u. of zaterdag van 8.00 u. tot 8.30 u.

Verplichte mushermeeting: vrijdag om 21.00 u, zaterdagochtend om 8.30 u. en zondagochtend om 8.30 u.

*in je starttasje vind je hierover informatie

Extra

Er is op zaterdagavond een tombola in de centrale tent.

Voor het aanschaffen van (sledehonden)materiaal en honden snacks zullen er standhouders aanwezig zijn.

Het centrale noodnummer voor thuisblijvers is 06 27025276 (Willem Testerink)

Voor deelnemers die voor het eerst aan een sledehondenweekend meedoen:

Gedurende het weekend is zelfredzaamheid belangrijk: overnachtings middel(en), verzorgingsmateriaal en stakeout voor de honden moeten zelf meegenomen worden.

Er is een dierenarts aanwezig, kleine behandelingen zijn inbegrepen. Grote behandelingen en eventuele medicijnen zijn voor eigen rekening.

Voor vragen kun je altijd terecht bij mensen van de organisatie of bestuur. Maar schroom niet om ook mede mushers en standhouders te vragen om hulp of informatie.

Startgeld

De 1e inschrijving: DASSC leden betalen € 20,00 Niet-leden betalen € 30,00

2e en volgende inschrijving(en), wonende op hetzelfde adres betalen €15,00

Overige kosten zijn afhankelijk van het aantal personen, het aantal overnachtingen of dagbezoeken, mushermaaltijden. Er zal een factuur verzonden worden vanuit het secretariaat.

De inschrijving is alleen geldig indien uiterlijk 8 maart 2023 23.59 uur de betaling is ontvangen.

Vol = Vol. Niet betaald = geen plek.

Afzeggingen na woensdag 9 maart krijgen geen restitutie.

Deadline De inschrijving sluit op maandag 6 maart 2023 om 23.59 uur
Aanmelden en info

Inschrijven kan alleen online door middel van het inschrijfformulier.

Voor vragen of opmerkingen kun je bij het secretariaat terecht: secretaris@dassc.nl