Sledehond

Een sledehond is een hond die een terug te voeren relatie heeft tot de rassen en types van sledehonden die traditioneel in de sport of tijdens het werken onder zware omstandigheden in de sneeuw bewezen hebben hun taak te kunnen volbrengen, of de uit deze honden ontwikkelde nieuwe types.
De hond dient te beschikken over: de wil om te werken; voldoende uithoudingsvermogen (bijv. snelheid en distance); betrouwbaarheid ten opzichte van mens en dier; de juiste mentale instelling (bijv. werklust, zelfstandigheid); juiste lichamelijke eigenschappen (bijv. vacht, bloedsomloop, stofwisseling); goede verzorging, training en conditionering voor de te verrichten taak, mede afhankelijk van de omstandigheden.

DASSC

De DASSC staat voor Allround Sledehonden Sport Vereniging. In de statuten betekent dit er bij de oprichting gedacht werd aan de FCI sledehondenrassen en stamboomloze collega’s: look-a-likes. Hounds waren toen net in beeld. Herders en labradors helemaal niet.
Het allround slaat op “in de breedte”: voor iedereen, van recreant tot topsporter en van skijoring tot toerteams. Er is bewust gekozen om de woorden los van elkaar te schrijven om te benadrukken dat het om sledehonden gaat en dat het om sport in alle breedte gaat.

Klasse-indeling

Klasse 1: siberische husky (met stamboom of ontheffing)
Klasse 2: samojeed, alaskan malamute, groenlandhond, eskimohond (met stamboom of ontheffing)
Klasse 3: alaskan husky, chinook, eurohound, mackenzie river husky, sakhalin husky, seppala siberian sleddog, west siberische laika, oost siberische laika, labrador husky en alle (toekomstige) voor de sledehondensport gefokte honden.

Ontheffing

De ontheffing is alleen een bewijs dat de betreffende hond mag trekken en zegt niets over de kwaliteiten die de hond heeft voor de sledehondensport of het soort hond dat je hebt. Daarom lijkt het hebben van een ontheffing geen criterium te zijn om geschikt te zijn voor sledehondensport. Door een ontheffing wordt je hond niet automatisch een sledehond.

Ook in het verleden was er al een ontheffing mogelijk voor niet-sledehonden, echter met de huidige wet is er meer nadruk op gekomen doordat er meer mensen met hun hond sporten, zoals steppen en fietsen (bordercollies trainen voor de step om kracht op te doen voor agility). De sledehondensporters zijn nu min of meer gedwongen de ontheffing aan te vragen onder druk van de eigen mensen en het ministerie.

De sledehondensport is van oudsher bedoeld om in de sneeuw een vracht te trekken. Dat wij in Nederland geen sneeuw hebben en toch aan de sport willen doen is eigenlijk een afgeleide.
Wel is het streven zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke doelstelling te blijven. Daarvoor worden ook in Nederland de specifieke sledehondenrassen in stand gehouden.

Uitsluiting

Gevolg van de gekozen definitie is dat de DASSC, zoals eerder besloten, de niet-sledehonden uitsluit van deelname, ook al hebben zij een ontheffing.
Concreet betekent dit dat honden die niet aan de definitie voldoen voor/tijdens een wedstrijd uit het team verwijderd kunnen worden nadat de dierenarts en renleiding heeft vastgesteld dat de hond niet aan de definitie en voorwaarden voldoet.