De DASSC laat op haar wedstrijden alle honden toe die voldoen aan de definitie van sledehond. Het gaat hierbij om de vijf erkende rassen (klasse 1 en 2) maar ook om de nieuwe rassen die speciaal voor de sport zijn gefokt (klasse 3). Hierbij maken wij geen onderscheid tussen het wel en niet hebben van een stamboom. Ook wordt er in de waardering geen onderscheid gemaakt tussen stamboom en stamboomloze honden. De FCI erkende sledehondenrassen zijn Samojeden, Alaskan Malamutes, Siberische Husky’s, Groenlandse- en Canadese Eskimohonden. Deze rassen zijn ook door de Nederlandse overheid erkend als sledehond/trekhond. Alaskan Husky’s en Hounds zijn van later datum en niet FCI erkend. Voor deze rassen is een ontheffing nodig om te mogen trekken.

Siberische Husky

(De naam “husky” is een algemeen begrip voor sledehond)

In de tijd van de Goldrush, rond 1900, werden sledehondenwedstrijden georganiseerd in Alaska. Voor de langste wedstrijd, de All Alaskan Sweepstake, werden deze honden geïmporteerd uit Oost Siberie. In de afzondering waarin de mensen met hun honden eeuwenlang leefden ontstond een uniform, zelfstandig hondenras.

De Siberische Husky is een stayer, een lange afstandssledehond die tolerant is ten opzichte van andere honden. De Siberische Husky is heel nieuwsgierig en levendig en heeft een enorme jachtpassie. Hij moet daarom meestal aan de lijn worden uitgelaten en achter een hoge afrastering worden gehouden. Het is een lieve, zachtaardige huisgenoot die zich in huis rustig gedraagt.

De Siberische Husky is een stayer maar voldoet in een sprintwedstrijd. Voor meer rasinformatie: www.shkn.nl


Alaskan Malamute

De naam van deze honden is afgeleid van een in de monding van de Yukon rivier in Alaska levende Inuit stam. Er werden hoge eisen gesteld aan de honden en er was daardoor een strenge selectie op wat wel en niet werd gefokt.

De Alaskan Malamute is een imposante, krachtig gebouwde, stevige hond en wordt wel de locomotief onder de poolhonden genoemd. Hij is doorgaans goedmoedig en heel tolerant, maar staat zijn mannetje. De Alaskan Malamute moet in een gezin duidelijk weten wie de baas is.

Hij is geschikt voor de moderne sledehondenwedstrijden, maar is beter geschikt voor het verslepen van zware lasten. Daar werd hij oorspronkelijk ook voor gebruikt.

Voor meer rasinformatie: www.amcn.nl

Foto: Peter Stams


Samojeed

Een prachtige, grote, witte keesachtige poolhond die oorspronkelijk werd gehouden door het Nomadenvolk dat woonde in het grensgebied tussen West Europa en Azië. De Samojeden waren manusjes van alles en waren echte gezelschapshonden.

Ze zijn opvallend aanhankelijk en vanwege die eigenschap werden de eerste honden die naar Europa kwamen enorm geprezen. Het gezegde in die dagen was: “de sledehondenrassen werken voor, de Samojeden werken met de mens”.

De Samojeed is een stevig gebouwde, maar elegant werkende en levendige hond. Uitstekend geschikt voor moderne sledehondenwedstrijden, maar minder geschikt om als winnaar te eindigen. Een consequente opvoeding in zijn jeugd is belangrijk.

Dat geldt voor alle poolhondenrassen.

Voor meer rasinformatie: Nederlandse Samojeden Club: www.samojedenclub.nl


Groenlandse Hond De Groenlandse Hond werd door de Inuit op Groenland gebruikt om van de ene plek naar de andere te komen. Er bestaan verschillende types, afhankelijk van het gebied waar ze op Groenland vandaan komen. Hun aantal is sterk teruggelopen omdat de Inuit modernere transportmiddelen kregen. Het is een raar idee dat er vooral dankzij het toerisme nog steeds honden in de dorpen te vinden zijn. Gelukkig is er in Scandinavië een aantal liefhebbers dat wedstrijden loopt met Groenlandse Honden. Ook bij ons zijn nog teams met deze honden. In Noordelijke gebieden zijn de honden half gedomesticeerd en daar moet u rekening mee houden.
Canadese Eskimohond Deze hond uit het noorden van Canada had de pech dat hij niet werd beschermd door liefhebbers en fokkers zoals de andere poolhondenrassen. Hoewel hij een groot aandeel heeft in het ontsluiten van het Poolgebied en wordt gebruikt bij expedities. Dit ras heeft een dramatische geschiedenis. Het werd zoals veel honden en mensen die in afgelegen gebieden woonden getroffen door ziektes. Alleen al ten gevolge van distemper, hondenziekte, sneuvelden er 20 000. Daarnaast werden er nog eens 20 000 afgeschoten door de RCMP (Royal Canadian Mountain Police).  De regering wilde de Inuit op die manier dwingen in nederzettingen te gaan wonen en hun  nomadenbestaan op te geven. Husky’s werden geïntroduceerd en de bevolking werd gedwongen met deze honden te kruisen vanwege het karakter. Vandaar dat blauwe ogen “not done” zijn bij Noord Canadese honden. Sinds 1975 wordt geprobeerd deze oorspronkelijke hond, die ooit onmisbaar was voor de Inuit, door een fokprogramma te redden van de ondergang. Het voortbestaan van deze hond hangt af van idealisten die dit ras graag in stand willen houden en we wensen ze daarbij van harte veel succes. Voor meer info: Stichting Qimmiq
Alaskan Husky Geen door de FCI geregistreerde poolhond, maar wel met een stamboom. Ze komen voort uit de dorpshonden van Alaska die speciaal voor sledehondenwedstrijden werden gefokt. Heel erg lang werden wedstrijden alleen georganiseerd voor de geregistreerde poolhondenrassen maar op het ESDRA congres van 1986 werd voorgesteld om wedstrijden te openen voor deze honden. Wedstrijden werden daarna “open”of “gesloten”. In ons land heb je een ontheffing nodig om ze legaal in te spannen.
Hound Deze speciaal voor de sport ontwikkelde honden hebben veel jachthondenbloed in zich. Egil Ellis in Zweden staat aan de wieg van deze snelle en sterke honden. Duitse staanders korthaar werden buiten ons land al lang met succes ingezet bij wedstrijden en ze voldeden goed. Deze honden zijn nog sneller en sterker en werden speciaal gefokt voor de sprintraces. Nadat Ellis alle wedstrijden won werd de belangstelling vanuit Alaska groot en nu lopen de meeste mushers uit de middeldistans daar met dit type hond. Hun nadeel is, dat ze bij extreem barre weersomstandigheden bevriezingsproblemen kunnen krijgen. Dankzij de opwarming van de aarde hebben ze de tijd mee.
Oost- en West Siberische Laika Deze honden zijn, samen met hun verwanten, de Russisch Europese Laika, de Karelische Berenhond uit Finland en de Jämthund uit Zweden, de ultieme jachthonden voor de Taigawouden. Het zijn veelzijdige jachthonden. In Siberië worden zij voornamelijk gebruikt voor de jacht op bosvogels en pelsdieren en meer westelijk voor het opzoeken en stellen van groot wild als wild zwijn, eland en zelfs beer. Zij hebben een enorm uithoudingsvermogen, maar zijn in eerste instantie niet gefokt om sleden te trekken. Dat is ook wel te zien aan hun bouw. De Yakutian Laika daarentegen wel. Omdat deze honden hier in West Europa door hun jachtpassie zelden los kunnen lopen en zij toch veel uitdagingen nodig hebben, is het lopen voor de slee of de step een optie. Sommige vinden het geweldig, andere zijn minder geïnteresseerd. Voor meer informatie: Scandia, Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.