Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2019

Zondag 23 juni zal er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden.
Dé gelegenheid om je ideeën, mening en keuzes over de DASSC kenbaar te maken.
(Asp.-)leden en intoducé’s zijn welkom. Leden met een driverslicentie hebben stemrecht.
Noteer deze datum alvast in je agenda. De plaats van samenkomst is Brummen.