Verenigingsblad Stakeout
Een stakeout is de rustplaats van de sledehonden. Het is tevens de naam van het verenigingsblad van de DASSC.
De Stakeout verschijnt vier keer per jaar voor leden en abonnees: in juli, oktober, januari en april.
In de Stakeout verschijnen mededelingen van het bestuur, van leden, verslagen van evenementen en allerlei bijdragen over de sledehondensport.

Leden ontvangen de Stakeout bij hun lidmaatschap. Het is ook mogelijk alleen een abonnement te nemen op de Stakeout.

Kopij kan doorlopend aangeleverd worden via redactie@dassc.nl. Rechtenvrije foto’s graag apart digitaal bijleveren op zo’n groot mogelijk formaat als JPG, PNG of PDF.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Dit laatste wordt bij het bestuur gemeld. Officiële mededelingen van het bestuur vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met toestemming van de redactie en met bronvermelding.

Adverteren
De Stakout biedt ruimte voor advertenties. Er zijn mogelijkheden voor een hele, een halve en een kwart pagina. Verder is er ruimte voor kleine eenmalige advertenties en kenneladvertenties. Adverteerders krijgen natuurlijk een exemplaar toegestuurd.

Advertentietarieven per jaar (4 nummers)

zwart/wit kleur
Achterzijde kaft A4 € 295,00
Binnenzijde kaft A4 € 150,00 € 225,00
Advertentie A4 € 90,00 € 135,00
Advertentie ½ A4 € 45,00 € 67,50
Advertentie ¼ A4 € 22,50 € 33,75
Kenneladvertentie voor leden € 12,00 € 12,00
Kleine eenmalige advertentie voor niet- leden € 10,00 € 10,00
Kleine eenmalige advertentie voor leden gratis gratis

 

Geen blad ontvangen?
Neem contact op met redactie@dassc.nl.

Adreswijzigingen, evenals emailadreswijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat via secretaris@dassc.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot 30 april.
Opzeggen van een abonnement of lidmaatschap kan schriftelijk of per email bij het secretariaat vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.